89 € Bolognia - Cinque Terre - Pisa - Lucca (5 dana/2 noćenja + autobuski prevoz)!

Termin 19.04!

590 DIN

Kupi

1.600 DIN

Vrednost

63%

Popust

1.010 DIN

Vaša Ušteda

Preostalo vreme

7 kupljenih

  • Termini putovanja:
    19.04.2018.
  • Ponuda obuhvata:
    - kupon kojim se ostvaruje popust putovanje u Bolognia - Cinque Terre - Pisa - Lucca (5 dana/2 noćenja + autobuski prevoz)!
  • Devizni deo: 89 € (plaćate u agenciji)
  • Pre kupovine kupona neophodno je kontaktirati agenciju i proveriti raspoloživost smeštajnih kapaciteta
  • Jedna osoba može kupiti više kupona
  • Jedan kupon važi za jednu osobu

Aqua Bgd Travel
Čumićevo sokače, lok. 138

011/3233-652
011/3347-038

89 € Bolognia - Cinque Terre - Pisa - Lucca (5 dana/2 noćenja + autobuski prevoz)!

Uplatom u iznosu od 590 din dobijate kupon kojim ostvarujete pravo na popust na i aranžman. Devizni deo je potrebno uplatiti po prodajnom kursu Komercijalne banke, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Neophodno je javiti se agenciji odmah nakon dobijanja kupona radi rezervacije mesta.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan  BEOGRAD
Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga Sava Centra (savska strana) u 17.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska).   Vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim pauzama radi odmora.

2. dan  BOLONJA -MONTECATINI TERME
Dolazak u Bolonju, grad poznat pod nazivom La Rossa zbog svoje crvenkasto smedje arhitekture ili La Grassa poznat po svojoj bogatoj kuhinji, u prepodnevnim časovima . Jedan od najlepsih univerzitetskih i srednjevekovnih gradova sa renesansnim palatama i arkadama, poznat po svojim karakteristicnim zasvodjenim trgovackim ulicama i dva identicna trga Madjore i Neptuno.  Panoramski obilazak grada u pratnji vodiča bez ulaznica:  spomenik Neptunu, Bazilika San Petronio, Univerzitet, Due Tori, Palata Banki, Palata Notai, Palata Akursio, Trg Mađore.… Slobodno vreme. Nastavak putovanja ka hotelu. Smeštaj u hotel u Montecatini Termama. Noćenje.

3. dan MONTECATINI TERME-LEVANTO-CINQUE TERRE –MONTECATINI TERME
Doručak. Fakultativni obilazak Cinque Terre - ,,nacionalni park sastavljen od pet zemalja’’ u najlepšem delu mediteranske obale u Italijanskoj regiji Liguriji koji su zbog svoje lepote i čuvenosti uvršteni na listu svetske kulturne baštine Unesco. Vožnja  do mesta Levanto gde se ukrcava na voz koji povezuje svih pet naselja u nacionalnom parku. Odlazak do najvećeg naselja u okviru parka Riomađore (Riomaggiore) koje leži na stenama duž potoka Mađore i spušta se ka moru u formi amfiteatra. Obilazak tvrđave, crkve. Nastavak putovanja vozom do Manarole, tipičnog sela ove regije sa kućama koje se spuštaju terasasto do same obale mora. Vožnja vozom do sledećeg sela Vernaca (Vernazza) koje je izgrađeno na uzvišenju oko gotske crkve Sv.Margarite antiohiske iz 13-og veka. Četvrto selo koje se obilazi je Monteroso al Mare, koje leži u sredini malog zaliva, sa kućama u obliku kula (case – tori). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan MONTECATINI TERME –PISA-LUCCA
Doručak.  Napuštanje hotela. Fakultativni obilazak Pise, jedne od glavnih luka renesansnog doba i glavne suparnice Genove za prevlast nad Ligurskim morem - Panoramski obilazak grada u pratnji vodiča bez ulaznica: Krivi toranj, katedrala, krstionica, Kampo Mirakul. Nastavak vožnje ka Luki ( Lucca ) – jednom od najlepših gradova Toskane. Panoramski obilazak: Trgovi Napoleone, Anfiteatro i San Mikele, gradska katedrala Svetog Martina, rodna kuća Ðakoma Pučinija. Slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima povratak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.

5. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima (vreme dolaska zavisi od uslova na putu i graničnih prelaza.  (Kraj usluga)

ARANŽMAN OBUHVATA:

- prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu
- smeštaj u Montecatin Termama u hotelu 3*(2 noćenje sa doručkom –švedski sto)  u 1/2 i 1/2+1 sobama;
- panoramske obilaske prema programu
- troškove organizacije i vođenja puta
- usluge licenciranog pratioca grupe

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Putno zdravstveno osiguranja (4 eur po osobi)
- ulaznice i fakultativne izlete
- druge individualne troškove putnika

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 60% od cene aranžmana (na upit)
OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštaj je u Montecatini Termama  u dole navedenom hotelu ili sličnom:
HOTEL SAVONA 3* http://www.bertinihotelgroup.it/savona_it.html  nalazi  se u Montecatini Termama. Sadržaj hotela: recepcija, bar, restoran. Svaka soba sadrži TWC.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

1.Obilazak CINQUE TERRE - ( 30€ po osobi) -u cenu uključen prevoz autobusom, prevoz vozom između naselja u okviru nacionalnog  parka,asistencija vodiča tokom obilazaka svih sela
 2. Obilazak PISA - LUCCA - (25€ po osobi)
PAKET ARANŽMAN  OD DVA IZLETA 50 eur  
Prijave za fakultativne izlete prilikom prijave za aranžman ili najkasnije pet dana pre početka putovanja.
Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

   - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
   - 30% prilikom rezervacije, a ostatak na tri mesečne rate čekovima građana uz    uvećanje od 3% na ukupan iznos
           
UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana

NAPOMENE VEZANE ZA  SMEŠTAJ-HOTEL:

•    U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima TUŠ/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi (Italija). Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs
•    Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
•    Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
•    U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
•    Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
•    Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)
NAPOMENA:
•    Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
•    Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
•    Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za
      obilazak...)
•    Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
•    Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
•    Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
•    Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
•    Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
•    Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija AQUA BGD TRAVEL licenca OTP br. 093/2013. od 06.12.2013
Adresa: Čumićeva BB, lok. 138, Beograd
T.R: KOMERCIJALNA BANKA 205-250738-12
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije AQUA BGD TRAVEL-a Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
Cenovnik br.1 od 15.02.2018 godine / CINQUE TERRE -  5 dana autobus/

Copyright 2015 Super Cena Web Craft

Pratite nas
Super Cena Google+ Nalog Super Cena Facebook Fan Page Super Cena Twitter