Od 75 € Krf (10 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz + trajekt) + GRATIS izlet do grada Krfa i Kanoni!

Termini: 30.05!

600 DIN

Kupi

1.000 DIN

Vrednost

40%

Popust

400 DIN

Vaša Ušteda

Preostalo vreme

7 kupljenih

 • Termini:
  30.05.2018.
 • Ponuda obuhvata:
  - kupon kojim se ostvaruje popust na aranžman Krf (10 noćenja + autobuski prevoz + trajekt) + GRATIS izlet do grada Krfa i Kanonina
 • Devizni deo se plaća u agenciji
  Apartmani Ionian mare i Kohyli bay - 75 €
  Hotel Panteon Hall** - 149 €
 • Odmah po dobijanju kupona nazvati agenciju radi rezervacije mesta
 • Jedan kupon važi za jednu osobu
 • Jedna osoba može kupiti više kupona

Book4it discount travel
Mitropolita Petra 17

011/3349-103

Radno vreme:
od ponedeljka do petka, 09 - 19h
subotom, 10 - 15h
Od 75 € Krf (10 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz + trajekt) + GRATIS izlet do grada Krfa i Kanoni!

Uplatom u iznosu od 600 din dobijate kupon kojim ostvarujete pravo na popust na aranžman. Devizni deo je potrebno uplatiti u agenciji, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke Intese na dan uplate. Neophodno je javiti se agenciji odmah nakon dobijanja kupona radi rezervacije mesta.
Apartmani Ionian mare i Kohyli bay - 75 €
Hotel Panteon Hall** - 149 €

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSOM:

1. dan – Beograd – sastanak putnika pola sata ranije u odnosu na predviđeno vreme, dan ranije u odnosu na datum iz tabele. Polazak autobusa u popodnevnim časovima sa velikog parkinga preko puta „Buvlje pijace“ (Novi Beograd, Blok 42 – ugao ulice Jurija Gagarina i Antifašističke borbe). Tačno vreme i mesto polaska autobusa proveriti 2 dana pre putovanja. Dnevna i noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan – 11. dan – Krf – dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 14:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Boravak u izabranom objektu na bazi najma studija/apartmana ili izabranog hotela.

10/12. dan – napuštanje objekta do 09h. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije). Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

11/13. dan – Dolazak u Beograd na mesto polaska. Kraj usluga.  
      CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
•    Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu putovanja
•    Najam izabranog smeštaja na bazi 7/10 noćenja u Villi Ionian Mare, Kohyli Bay ili 7/10 noćenja sa doručkom u Hotelu Pantheon Hall
•    Usluge licenciranog pratioca grupe
•    Usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji
•    Troškove organizacije i realizacije aranžmana
•    Povratnu kartu za trajekt
•    GRATIS IZLET – GRAD KRF I KANONI
      CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
•    Međunarodno putno zdravstveno siguranje
•    Ostale individualne i nepomenute troškove kao i fakultativne izlete.
      GRATIS IZLET – GRAD KRF I KANONI:
IZLET OBUHVATA:
•    TRANSFER PUTNIKA  do  KANONA .Putnici imaju  slobodno vreme  u trajanju od 1-1.5h.Preporuka : Obilazak CRKVE VLEHERENA, MIŠIJEG OSTRVA ili uživanje u nekom od restorana ili kafića.
•    Nakon Kanona TRANSFER  autobusom do GRADA KRFA  gde je predviđeno slobodno vreme oko 3h gde preporučujemo da se obiđe SRPSKA KUĆA i OSTRVO VIDO.
•    Putnici se sastaju na dogovorenom mestu i vraćaju se u smeštaj.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke Intesa za devize na dan uplate.
•    gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska;
•    platnim karticama - Visa, Master card, Dina, Maestro pod istim uslovima kao i gotovinsko plaćanje.
POPUSTI I DOPLATE: ZA HOTEL PANTHEON HALL**
•    Dete do 5,99 godina - GRATIS smeštaj  u zajedničkom ležaju (uz dve punoplatežne osobe),IMA GRATIS MESTO U BUSU
•    Dete od 6 do 11,99 godina –plaća 50% od cene aranžmana i ima  smeštaj na pomoćnom ležaju , sedište u autobusu, i ishranu.
•    Dvoje dece od 6-11,99  god  plaćaju po 50% od cene aranžmana u family sobi u pratnji dve odrasle osobe.
•    Doplata za 1/1 sobu – 70% od cene aranžmana.
•    Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju – popust  30% OD CENE ARANŽMANA.
•    Korišćenje klima uređaja iznosi 5 eur po danu – doplata se vrši na licu mesta.
POPUSTI I DOPLATE ZA VILE IONIAN MARE I KOHYILI BAY
•    Dete do 4 godine - GRATIS smeštaj  u zajedničkom ležaju (uz dve punoplatežne osobe), IMA GRATIS MESTO U BUSU. Na zahtev se može dobiti ogradica –baby cot- gratis.
•    Deca od 4-8 god – GRATIS smeštaj na pomoćnom ležaju( uz dve punoplatežne osobe u studijima i četiri punoplatežne osobe u apartmanima), plaća samo autobuski prevoz.
•    Dete od 8 do 12 godina – plaća 50% od cene aranžmana na pomoćnom ležaju ( uz dve punoplatežne osobe u studijima i četiri punoplatežne osobe u apartmanima).
•    Doplata za 1/1 sobu iznosi  50% od cene aranžmana.
•    Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju – ima popust 35%.
•    Korišćenje klima uređaja iznosi 5 eur po danu – doplata se vrši na licu mesta.
Putnici koji koriste samo usluge prevoza:
Cena autobuskog prevoza Odrasla osoba Dete 0-12 godina
Povratna karta 70 EUR 60 EUR
Jedan pravac 50 EUR 40 EUR

     AUTOBUSKI PREVOZ:
•    Polasci iz drugih mesta (mora se najaviti prilikom rezervacije).
Novi Sad – doplata 15 eur po osobi (povratna karta).
•    Postoji mogućnost kupovine samo autobuske karte uz obaveznu doplatu povratne trajekt karte u iznosu od 15 eur (cena je promenljiva i zavisi od cenovnika brodske kompanije).

     SOPSTVENI PREVOZ:
•    Termini označeni * nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
VAŽNE NAPOMENE:
•    Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele. Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
•    Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama i zavisi od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
•    Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski i isključivo na osnovu redosleda prijava. U izuzetnim situacijama možemo da „rezervišemo“ određeno mesto u autobusu, ali samo za privilegovane osobe kao npr. invalide ili trudnice.
•    U autobusu dete preko 2 godine mora da ima svoje sedište (ne sme sedeti u krilu)
•    Klimatizacija u autobusu tokom letnjih meseci daje odgovarajuću temperaturu za vreme vožnje, a samim tim doprinosi komforu putovanja. Organizator putovanja nije u stanju da predvidi dužinu zadržavanja na granicama radi pasoških i carinskih formalnosti niti da utiče na redosled prelaska autobusa na graničnim prelazima. Organizator nije u obavezi da obezbedi prevoz ili prenos prtljaga od/do mesta parkiranja autobusa do smeštajnog objekta.
•    Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promena na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika promeni cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika i drugih objektivnih okolnosti otkaže putovanje ili ga realizuje u saradnji sa drugom agencijom o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije 5 (pet) dana pre predviđenog početka putovanja.
•    U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije.
•    Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogućnost doplate.
•    Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion) iskazane u cenovniku, ne odobrava se popust.
•    Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
•    Viza nije potrebna državljanima Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije kao i državljanima sa pasošem izdatim od strane MUP Srbije na teritoriji Kosova i Metohije (npr. MUP Srbije PU Peć), viza je potrebna putnicima čiji su pasoši izdati od strane MUP SRBIJE KOORDINACIONE UPRAVE u Beogradu.
•    Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemlje van EU zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Agencija ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog  trajanja putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u opštini ili sudu.
•    Promene datuma putovanja, kao i promene smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja.
•    Promene već potvrđenih rezervacija (zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i slično) iznose 500,00 din. po rezervaciji.
•    Vaučer se preuzima u agenciji 7 dana pre polaska na put.
•    Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika.
•    Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo ovog programa.
•    Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
          
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA BOOK FOR IT- discount travel koji su usklađeni sa zakonom i Yuta standardima.
ORGANIZATOR PUTOVANJA ARENA LINK D.O.O.
Turistička agencija BOOK FOR IT discount travel
Licenca OTP 52/2012
Cenovnik br. 1 važi od 25.04.2018.god.

Copyright 2015 Super Cena Web Craft

Pratite nas
Super Cena Google+ Nalog Super Cena Facebook Fan Page Super Cena Twitter