POPUSTI

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Interaktivna usluga koju pruža firma DALS M sa sedištem u Beogradu (dalje u tekstu: Super-Cena.rs) putem internet stranice www. Super-Cena.rs koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanju usluga putem interneta.

Korišćenjem internet stranice www. Super-Cena.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.


1. Opšti uslovi

Super-Cena zadržava pravo na izmene “Uslova” bez ikakve najave. Shodno tome savetujemo vam da uslove pročitate s vremena na vreme, kako bi ste bili informisani o eventualnim promenama istih.

Ako dođe do promena “Uslova” podrazumevaće se da ste se upoznali, razumeli i složili sa promenjenim uslovima.

U slučaju da neki od navedenih odredbi nisu u skladu sa zakonom Republike Srbije, smatraće se nevažećima i neće uticati na ostale odredbe i pravosnažnost celokupnog dokumenta, koji ovde nazivamo “Uslovi”

U slučaju da Super-Cena ne uspe da postupi u skladu sa “Uslovima” ne znači da su “Uslovi” nevažeći, već da Super-Cena snosi pravnu odgovornost za svoje propuste.

Za rešavanje eventualnih sporova, pristeklih iz Uslova, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

2. Oprema

Vaša je odgovornost nabavka i održavanje kompijuterskog hardvera, telekomunikacijske i druge opreme potrebne za korišćenje sajta, kao i svi troškovi vezani za opremu.

Super-Cena nije odgovoran ni za kakva oštećenja vaše opreme, nastalih korišćenjem sajta.

3. Vaša odgovornost

Sajt i bilo koji internet sajt čiji je sadržaj u sklopu ili na drugi način dostupan na stranicama www. Super-Cena.rs su privatno vlasništvo i njihova upotreba mora biti u skladu sa ovde navedenim “Uslovima”.

Super-Cena želi dobrodošlicu svim posetiocima i korisnicima sajta, ali sugeriše da sve aktivnosti vezane za sajt moraju biti u skladu sa zakonom.

Zabranjeno je objavljivati ili putem sajta prenositi sadržaj, koji na bilo koji način ugrožava lična prava ili koji je nezakonit, preteći, vulgaran, diskriminirajući, itd.

Zabranjeno je koristiti sajt u propagandne, političke, verske, nacionalističke svrhe, kao i u cilju privlačenja korisnika konkurentskim sajtovima i ostalim komercijalnim sadržajima na internetu ili van interneta.

4. Autorska prava i zaštitni znaci

Celokupan sadržaj sajta, su intelektualna svojina i ekskluzivno vlasništvo DALS M-a ili je za njih dobijena dozvola vlasnika.

Kopiranje, distribucija, povezivanje, preuzimanje ili na bilo koji način korišćenje sadržaja sajta zabranjeno je bez napismenog odobrenja Super-Cena.rs
Možete kopirati ili preuzeti autorske i zaštićene sadržaje samo za lične potrebe.

5. Sadržaji generisani od strane trećih lica

Super-Cena, slično internet provajderu, je prenosnik (a ne tvorac) sadržaja koji generišu krajnji korisnici i treća lica. Shodno tome, Super-Cena nije u ulozi urednika i nema kontrolu sadržaja veću od prodavnice knjiga itd.

Mišljenja, saveti, izjave, ponude i slični sadržaji na stranicama sajta nisu neophodno generisani od strane Super-Cena, već su često sadržaji koje su obezbedila treća lica.

Super-Cena ne može garantovati za tačnost, potpunost i korisnost informacija, mišljenja, saveta i sličnih sadržaja na stranicama sajta.

Vaša je odgovornost da procenite tačnost, potpunost i korisnost informacija, mišljenja, saveta i sličnih sadržaja sajta.

Sajt je povezan sa internet sajtovima trećih lica, za čije sadržaje nije odgovoran Super-Cena. Shodno tome Super-Cena.rs nema nikakvu odgovornost za sadržaje ovih internet sajtova.

Ako odlučite da pristupite sajtovima trećih lica preko sajta, to činite na vlastitu odgovornost.

6. Ograničenje odgovornosti

U slučaju zakonskih sporova, Super-Cena ni njegovi partneri ne snose odgovornost za:

gubitke ili štetu·prouzrokovanu, direktno ili indirektno, korišćenjem sajta. Ovime su obuhvaćeni gubitak zarade, gubitak uštede, povećani operativni troškovi, ekonomski troškovi i gubitci trećih lica i slično

moguće prekide rada sajta

štetu na vašem računarskom sistemu proisteklu iz korišćenja sajta. Savetujemo vam da sami preduzmete mere predostrožnosti pri korišćenju sajta, kako bi ste se zaštitili od virusa i mogućih posledica po vaš kompijuterski sistem.

U slučaju sporova koji ne mogu biti izuzeti ili tretirani izvan Zakona o zaštiti potrošača, odgovornost DALS M-a (u skladu sa zakonom) se ograničava na:

po pitanju robe: popravku ili zamenu te robe ili snošenje troškova za popravku ili zamenu;

po pitanju usluga:obezbeđivanje iste ili ekvivalentne usluge ili snošenje troškova obezbeđivanja iste ili ekvivalentne usluge

Super-Cena ne snosi odgovornost za kašnjenje u izvršenju svojih obaveza iz Uslova, ukoliko je kašnjenje prouzrokovano prirodnim nepogodama, vanrednim situacijama, društveno socijalnim nemirima, nesrećama, epidemijama i sličnim događajima i okolnostima koji su van kontrole DALS M-a, a koji nisu posledica neodgovornog poslovanja Dals M-a.

7. Naknada štete

Prihvatanjem uslova slažete se da nećete smatrati odgovornim i da ćete obeštetiti Super-Cena, njegove zastupnike, njihove odgovorne osobe, zaposlene, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja i sporova u vezi sa korišćenjem sajta.

8. Preuzimanje kupona

Ponuda objavljena na sajtu postaje validna javnim objavljivanjem, ako drugačije nije definisano Uslovima besplatnog kupona, a prestaje da bude validna kada se dostigne maksimalan broj porudžbina ili je van roka važenja besplatnog kupona.

Besplatan Kupon može biti u obliku materijalnog / štampanog vaučera, jedinstvenog koda (identifikacionog broja) ili u elektronskom obliku, a biće vam dostupan za preuzimanje na sajtu (u vidu elektronske datoteke).

Super-Cena nije odgovoran za štetu koja je posledica toga što niste primili besplatan  kupon (na primer u slučaju da je preuzimanje elektronske datotekel blokiran, itd.)

9. Reklamacije i povraćaj novca

Za eventualne reklamacije na predmetnu robu ili usluge odgovoran je partner-zastupanik (pravno lice – subjekt koji nudi predmetno dobro)

10. Korišćenje kupona

Besplatan kupon izdat od strane DALS M.a možete iskoristiti kod odgovarajućeg partnera po uslovima vezanim za odgovarajuću ponudu. Partner, a ne DALS M, snosi potpunu odgovornost za obezbeđivanje robe ili pružanje usluge, koji su predmet ponude za koju ste preuzeli beslatan kupon. Svaki kupon je važeći isključivo ako sadrži broj kupona

11. Uslovi kupona

a) Svaki besplatan kupon izdat od strane Dals M-a može uključivati specifične uslove, pravila i ograničenja, o čemu ćete biti obavešteni pre poručivanja kupona u tekstualnom opisu ponude na sajtu. Ukoliko postoji neusaglašenost Uslova i specifičnih uslova kupona, prevagnuće specifični uslovi kupona.

Ukoliko drugačije nije određeno uslovima kupona, sledeći uslovi važe za sve kupone (bez ograničavanja Uslova u celosti)

  • Besplatni kuponi se ne mogu zameniti za novac
  • Besplatni kuponi se ne mogu koristiti uz dodatne kupone ili popuste
  • Besplatan kupon u štampanom obliku potrebno je priložiti odgovarajućem Partneru radi realizacije predmetne ponude

Besplatni kuponi se bez napismene dozvole Dals M-a ne mogu  preprodavati, umnožavati ili koristiti u promotivne i komercijalne svrhe.

11. Uslovi ponude – Usluge

Sve ponude vezane za usluge, prirodno su ograničene kapacitetom partnera i često je potrebno izvršiti zakazivanje unapred, direktno kod partnera. Super-Cena vam ne može garantovati da će usluga biti dostupna u vama željeno vreme.

Prihvatanjem “Uslova” slažete se da zakazivanje podleže posebnim uslovima samog partnera.

Ako otkažete zakazani termin, koji ste ugovorili sa partnerom, može se desiti da vam se naplati otkazivanje, ako je to propisano partnerovim uslovima poslovanja.

12. Uslovi ponude – Roba

Za ponude u vezi robe, može od vas biti zahtevano da podignete robu sa tačno određene lokacije ili da dostava bude naplaćena.


www.super-cena.rs
ponuda@super-cena.rs
066 54 20 809
Pon-sub: 09:00 do 17:00 časova
PIB: 112032720
 © 2013 super-cena.rs

 

Pratite nas


POPUSTI, AKCIJE, KUPONI -- BEZ PLAĆANJA UNAPRED -- ODŠTAMPAJTE BESPLATAN KUPON, PLATITE NA LICU MESTA I OSTVARITE POPUST...


Super Cena.rs je portal za grupnu kupovinu koji vam omogućava kupovinu proizvoda i usluga po veoma sniženim cenama.Ovaj portal štedi vaš novac i vreme, tako što vam omogućavamo da najbolje ponude po super ceni brzo i lako stignu do vas....

Portal Super-Cena.rs funkcioniše po principu grupne kupovine, gde mi za vas ugovaramo uslugu ili proizvod po super ceni sa popustom od 40% do 90%. Na vama je da sledite nekoliko koraka, kako bi uživali u ovim popustima koje smo mi obezbedili samo za vas.....